Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $100+

Nail News

Mua xe ở Mỹ: Chuẩn bị gì trước khi tới dealer xe để tiết kiệm hàng ngàn đô la

by Shopify API 06 Apr 2023
Mỗi người saleman là một chuyện gia tâm lý chiến , đuoc training , huấn luyện rất kỹ, bài bản, nắm bắt từng tâm lý con người qua ánh mắt cử chị thái độ, cách ăn mặc, ...nghề nghiệp . Họ có cả một qui trình , một lập trình kiếm tiền áp dụng cho từng đối tượng người mua . Họ có thể kiếm tiền và lật ngược thế cờ đến phút 89, họ cũng có thể ghi bàn thắng. Dưới đây là một vài kinh nghiệm trước khi đi mua xe tại dealer
Không bao giờ nên ghé dealers để mua xe và trả giá tại dealers. Nếu như mình tính mua xe nào và màu gì...vv thì một là vào website Costco hoặc Sams club auto buying và submit inquiry để cho họ báo giá hoặc dùng google engine lên website của những từng dealerships và submit pricing requests. Dealer nào báo giá tốt nhất và phù hợp với ý mình thì chỉ hẹn giờ đến mua và làm giấy tờ.
Nếu như xe mới thì mình xem có manufacturer rebates không còn xe cũ thì mình dùng carfax.com. Khi mình dùng carfax.com và register account thì họ sẽ pull và update mình mỗi ngày cho chiếc xe mình lựa từ tất cả những dealers trong vòng bán kính mà mình chọn và mình chỉ việc deal giá với chiếc xe và millage mình thích thẳng với dealer.
Một số điểm lưu ý khi mua xe tại Mỹ:
- Nên biết điểm tín dụng của mình và phân lời mình có
- Biết mình có cần những options mà dealers ráng dụ mình mua vì dealerships sẽ make profit từ options và phân lời họ lấy cho mình.
- Nếu mượn tiền thì nên hỏi tiền lời là mấy chấm, và trả thời hạng trong bao nhiêu lâu. 3 năm thì hiện tại là 1.99%. 4-5 năm thì 2.79% nếu credit của bạn excellent.. cở 800 điểm trở lên.. còn credit xấu thì 5.0% tới 9.0% là chuyện thường tình. Nếu tụi nó cho lãi xuất cao quá thì đem tờ giấy pre-qualified của mình ra với tiền lời thấp để chứng minh với dealer rằng họ đang cho chấm cao.
- Xem dealer có tính tiền bảo trì xe không.. đừng nên mua vì cũng không cần vì nó tính rất mắc.
- Xem giấy tờ finance cẩn thận khi ký. Nhất là ngay chổ mình mượn bao nhiêu và tiền lời là bao nhiêu. Hàng tháng phải trả là bao nhiêu.
* Nếu mua xe mới ở hãng Toyota thì tiền lời rất thấp từ hãng xe. 1.9% or 0% cho 4-5 năm. Và tùy theo xe.
* Nếu mua xe mới ở hãng Honda thì cũng y như Toyota.. 0% or 1.9%
* Xe Lexus thì 1.9% cho 60 months and no rebate. Muốn lấy rebate thì $4000 cho 2020. $2000 cho 2021. Còn xe cũ thì không được rebate và giá thì phải trả giá. Và còn tùy theo dealer.. có dealer không cho trả giá.
Cre: Tổng Hợp
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping