Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $150+

Nail News

Bột Acrylic Nail là gì, và cách để sử dụng bột tốt nhất

by 1 06 Apr 2023
119Bột nail acrylic là một loại bột được sử dụng trong ngành làm móng tay để tạo hình cho móng tay. Bột này được pha trộn với dung dịch acrylic liquid (monomer) để tạo thành hỗn hợp dẻo và dễ dàng tạo hình trên móng tay. Sau khi tạo hình, bột acrylic sẽ khô và trở nên rất cứng, tạo độ bền cao cho móng tay. Bột nail acrylic được sử dụng rộng rãi trong ngành làm móng tay và có nhiều màu sắc và kích thước khác nhau để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Bột nail acrylic thường được làm từ bột polymer và phản ứng với chất monomer. Bột Polymer là một loại được chiết xuất từ thạch cao o có khả năng tạo thành một màng sáng bóng, trong khi monomer là một loại chất lỏng không màu như ng có mùi, có khả năng kết dính các hạt polymer lại với nhau để tạo thành bột. Ngoài ra, bột nail còn có thể chứa các chất phụ gia như pigment, glitter, hương liệu, hoặc vitamin E để cung cấp độ ẩm cho móng tay và giảm thiểu tình trạng khô và bong tróc Để bột nail sử dụng tốt nhất, bạn có thể thực hiện một số cách như:
  • Lắc đều bột trước khi sử dụng để loại bỏ tình trạng bột bị động ở phần đáy.
  • Sử dụng một lượng bột vừa phải để tránh tình trạng bột bị lãng phí và tốn kém.
  • Đảm bảo bàn tay và bột khô trước khi bắt đầu sử dụng để tránh tình trạng bột bị dính hoặc không bám chặt.
  • Sử dụng đúng loại dụng cụ và kỹ thuật để tạo ra lớp sơn đẹp và bền. Dùng cọ đắp bột loại tốt và loại bột đúng chất lượng như bột AZURA Acrylic Powder
  • Sử dụng đúng loại liquid monomer, rất nhiều người tin dùng AZURA EMA Liquid 
  • Đóng kín nắp bột sau khi sử dụng để tránh bụi và độ ẩm làm ảnh hưởng đến chất lượng của bột nail.
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping