Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $150+

Nail News

Một người Việt tại Quận Cam, Mỹ bị mất mạng vì quen gái qua ứng dụng hẹn hò Tinder

by Shopify API 06 Apr 2023
Ứng dụng hẹn hò Tinder là môi trường để qua bạn bè qua mạng, tuy nhiên cũng mang nhiều tìm ẩn và nguy hiểm, có thể mất mạng. Mới đây một người Việt sinh sống tại quận Cam, Mỹ đã không may bị cướp và giết khi cả tin vào ứng dụng này. Paul Nguyen, 27 tuổi, qua đời hôm thứ Năm ở Medellín trong vụ án mà em gái anh, Amy Nguyen, mô tả là “một tội ác tàn ác và vô nghĩa” trong một trang GoFundMe được tạo ra để giúp gia đình đưa thi thể của Paul về nhà. Theo một báo cáo tin tức từ Peru, Paul Nguyen đã gặp một phụ nữ trên ứng dụng hẹn hò Tinder và cùng cô ấy đến một hộp đêm, sau đó Paul đã mất tích, thi thể của anh đã được tìm thấy trong thùng rác. Gia đình của Paul tin rằng, người bạn gái của Paul là phe của bọn cướp, họ gài bẫy và giết chết anh. Trong GoFundMe, Amy Nguyen cảm ơn những người đã giúp đỡ Paul và gia đình đem thi thể của anh về lại Mỹ. Cô nói tiền  từ GoFundMe sẽ dành trang trải cho đám tang, cô và gia đình đang hoàn tất cả thủ tục để đưa Paul trở lại Mỹ để tổ chức tang lễ. Paul xứng đáng được trở về nhà, được bao bọc bởi tình yêu thương, gia đình và bạn bè. Mọi đóng góp sẽ giúp gia đình tôi giảm bớt căng thẳng và chi phí để đưa anh ấy trở lại và có một tang lễ chỉnh chu. Nếu bất cứ ai có thể giúp đỡ, gia đình rất biết ơn. Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ. Tinder là ứng dụng trên điện thoại rất phổ biến để hẹn hò bạn khác giới. Được ra mắt vào năm 2012, Tinder đã tạo nên một làn sóng làm quen trên mạng, và là ứng dụng hẹn hò nổi tiếng nhất trong cả thập kỷ qua. Tuy nhiên, Tinder đi kèm theo những rủi ro tiềm ẩn. Không ít những vụ cướp của, giết người bắt đầu từ Tinder, khi ở đây, những người lạ có thể gặp nhau, họ không biết đối phương là ai, tiểu sử như thế nào và dễ bị cám dỗ bởi hình ảnh, ngoại hình. Trong quá khứ, hàng trăm vụ án mà kết cục là tính mạng đã diễn ra vì hẹn hò qua Tinder, qua đó khi sử dụng, bạn nên rất cẩn trọng.
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping