Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $100+

Nail News

Mẹo giảm property tax cho chủ nhà ở Mỹ, 5 điều bạn nên biết

by Shopify API 06 Apr 2023
Khi hoàn thành "giấc mơ Mỹ" là sở hữu được căn nhà, người chủ nhà phải có nghĩa vụ đóng thuế đất (property tax) hàng năm và tùy thuộc vào từng tiểu bang và giá trị căn nhà, số tiền đóng hàng năm có thể lên tới hàng chục ngàn đô. Vậy làm thế nào để có thể giảm tiền thuế đất tại Mỹ?
Đầu tiên để biết mình phải đóng bao nhiêu tiền thuế thì lấy tax rate (thông tin này có thể hỏi realtor, hoặc lên google tìm rất đơn giản) nhân với giá trị căn nhà. Giá trị căn nhà này phụ thuộc vào người assessor (người định giá), được thuê bởi quận hạt địa phương để định giá căn nhà anh chị. Ví dụ căn nhà anh chị có  giá trị assessed value là $300,000 và tax rate là 2.5% thì thuế đóng hàng năm là $300,000*2.5% = $7,500, nếu chia $7,500 cho 12 thì sẽ ra số tiền thuế hàng tháng anh chị phải trả. Tương tự, nếu giá trị căn nhà là 1 triệu đô thì tiền thuế đất hằng năm sẽ là $25,000
1. Lấy Property Tax Card, kiểm tra lại thực tế giá trị căn nhà
Anh chị có thể tới City Hall request họ cho cho 1 bản copy của property tax card. Cái card này sẽ cho anh chị biết tất cả các thông tin về ngôi nhà trong suốt lịch sử của nó, ví dụ lot size, room size, improvement made. Đọc cái card này để anh chị đối chiếu xem có đúng với tình hình thực tế của căn nhà không, nếu có lỗi sai gì thì kêu họ sửa, qua đó có thể làm thuế đất giảm. Tuy có thể không nhiều nhưng rất có lợi
2. Không sửa nhà mà ảnh hưởng tới structure (phần kết cấu)
Ví dụ anh chị xây thêm cái hồ bơi, xây thêm thêm cái nhà tắm phụ, xây cái deck...đều là những thứ làm căn nhà nâng giá trị cao hơn, qua đó làm thuế đất tăng. Tuy nhiên, cũng đừng vì tiết kiệm mấy đồng thuế mà bỏ qua cơ hội cải tạo căn nhà mình đẹp hơn, tốt hơn, qua đó bán được giá lời hơn hay cho thuê được tốt hơn.
3. Nghiên cứu các căn nhà bên cạnh
Lên Zillow hoặc lên website thành phố, tìm những căn nhà bên cạnh xem họ phải trả bao nhiêu và liệu anh chị có đang phải trả cao hơn không? Ví dụ anh chị đang ở căn nhà có value là $250,000 và có 3 beds, 2 baths, 1 garage, 1,500 sqft. Hàng xóm có căn nhà cũng 3 beds, 3 baths, 2 garage và 1,600 sqft nhưng giá trị assessed value chỉ có $235,000 thôi. Anh chị có thể claim với thành phố là assessor đã định giá sai để rồi họ sẽ sửa lại và hạ giá thuế đất cho mình cho anh chị
4. Đi cùng với người assessor khi họ thăm nhà
Khi người assessor tới thăm nhà để định giá thì anh chị có thể đi theo để giải thích hoặc trả lời câu hỏi họ có, chỉ ra những điểm chưa được của căn nhà mà nó hidden hoặc difficult to see. Cách này có thể là con dao hai lưỡi, anh chị nhớ là đi theo nhưng cũng để cho họ có khoảng không gian để tìm hiểu căn nhà
5. Tìm Exemptions
Nhiều khi anh chị có quyền lợi được giảm thuế nếu là seniors (người giá trên 65 tuổi), cựu quân nhân, hay người tàn tật, nên hãy dành thời gian lên mạng đọc một chút về các quyền lợi được giảm thuế ở thành phố, nhỡ may mình lại được qualified.
Cre: Diễm Phương
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping