Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $150+

Nail News

Toang: Dụ dỗ một bé gái 16 tuổi tại tiệm nail, một thợ nail gốc Việt bị phát hiện làm chui và có ý đồ dụ dỗ trẻ vị thành niên

by Shopify API 06 Apr 2023
Một thợ nail gốc Việt tại tiệm nail H.F. (tên tiệm nail được giữ bảo mật) ở thành phố Mesa, AZ đang dính phải một cáo buộc dụ dỗ bé gái vị thành niên và không có bằng làm nail vì trước đó đã bị tịch thu vì cáo buộc sàm sỡ. Cha của bé gái 16 tuổi được giấu tên, Chad Howie cho biết hai cô con gái của anh đã đến tiệm làm móng trên đường Power và McDowell vào ngày 14 tháng 10. Theo Howie, thợ làm móng là ông Jacky Thuan Tran đã bắt đầu nói chuyện với một trong những cô con gái 16 tuổi về các vấn đề tâm linh và hồn mà đã theo anh ta trong suốt một khoảng thời gian. Theo tường thuật, Jacky Thuan Tran nói: "Để thoát khỏi sự đeo bám của những linh hồn, anh ta phải mang lên đầu một chiếc quần lót của một cô gái còn "zin", và rất khó để kiếm một cô gái còn trong trắng". Nói xong, bé gái cho biết ngay lập tức bị bất ngờ, cứng đờ cả người. Ngay lập tức khi cô bé báo với cha mình, cha của bé gái đã ngay lập tức liên lạc với Jacky Thuan Tran và thu âm lại. Trước đó vào năm 2019, người này đã từng bị cáo buộc dụ dỗ, mò mẫm ở tiệm nail A.N.B. (tên tiệm nail được giữ bảo mật) tại thành phố Scottsdale. Trong hồ sơ khi đó, Jacky Thuan Tran đã bị cáo buộc xoa bóp cẳng chân của cô gái trong quá trình làm dịch vụ và cố tình từ từ di chuyển lên vùng đùi và bẹn của cô ấy, giấy phép hành nghề của Jacky Thuan Tran bị chính quyền tịch thu từ đó. Tuy vậy, khi nhận vào làm tại tiệm mới, người chủ cho biết họ không biết quá khứ và giấy phép hành nghề của Jacky Thuan Tran đã bị thu giữ. Họ cũng cho biết rằng anh ta cũng đã nghỉ việc tại đây. Cảnh sát Scottsdale đã điều tra vụ việc năm 2019, nhưng không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra vì thiếu bằng chứng. Cảnh sát Phoenix cũng đang điều tra Jacky Thuan Tran và được biết đã có những nạn nhân khác báo cáo hành vi phạm tội tương tự của.
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping